Centrum kultury

Zabawki oryginalny przykład sztuki ludowej

film.jpgZabawka to też przykład formy rzeźby, jest specjalnie zdobiona. Wreszcie różnego rodzaju wózki, u podstaw których leży dawna, przez dzieci chłopskie lub dla nich uprawiana wytwórczość, która następnie stała się sztuką specjalistów, jednakże utrzymaną w pełnym charakterze stylu ludowego. Osobno wymienić można odmianę będącą, jak się wydaje, późniejszym wariantem grupy drugiej, nacechowanym dowcipnym albo groteskowym przedstawieniem jakiejś postaci lub ich zespołu. Tu już rzadziej dominuje w całości strona plastyczna; na czoło wysuwa się natomiast obyczajowość, zajmująca miejsce cechującej zabawki ruchome pomysłowości. W zabawce , dekoratywnie rozwinięty kształt walczy o lepsze z efektami barwy. Z rozmachem i pewnością rzucane czerwone, żółte, zielone i błękitne plamy, linie i kropki, organizowane niekiedy w ornament kwiatowy, przypominają często swym charakterem i swobodą kompozycyjną dekorację kolorystyczną ceramiki ludowej. Przewyższają ją jednak efektami soczystych barw oraz rozmaitością i bujnością ornamentyki.

Pisanie nowoczesne
Na pisaniu można oczywiście nieraz nieźle zarobić, ale do tego potrzebnych jest kilka cech. Zwykło się mówić, że poeta pisząc wiersze musi mieć natchnienie. Na ile jest to prawda, a na ile romantyczna i atrakcyjna wizja pisania utworów lirycznych,...
Współczesne pisanie
Jakie gatunki uprawia się we współczesnej literaturze? Gatunków i konwencji jest cała masa, nikt dziś nie przejmuje się klasycznym podziałem literackim zaproponowanym wieki temu przez wspaniałego, wszechstronnie uzdolnionego myśliciela greckiego....
Gatunki i podgatunki
Wiele jest gatunków literackich. Już Arystoteles, grecki wszechstronnie uzdolniony filozof, wyróżnił w swym słynnym dziele Poetyka trzy główne literackie formy. Po pierwsze, dramat, czyli forma utworu literackiego, który przeznaczony jest na...