Centrum kultury

Szopka jako przykład sztuki ludowej

music-college-degrees.jpgMimo nagromadzenia różnych elementów, stosowania wielorakich podziałów i spiętrzeń, układ szopki podmiejsko-murarskiej jest jasny i z reguły symetryczny. Taki jak klasyczny porządek sztuki ludowej. Dowolność, idąca w kierunku wyszukanych efektów zdobniczych, objawiła się dopiero w kompozycji detali, bogatych w formy i barwy. One też nadają ton swój pomysłom coraz to innym, corocznie nowym i zmiennym . Kończąc krótką charakterystykę szopki, należy dodać, że na niej nie kończy się zasób dzieł należących do sztuki kultowo-obrzędowej. Jej charakter przyjmują również niekiedy przedmioty powstałe zasadniczo w kręgu kultury warstw dawniej uprzywilejowanych, jak na przykład pierniki, znane u nas popularnie pod nazwą toruńskich. odrębne formy ludowe posiadają wśród nich niektóre, powstałe na Mazurach, a głównie na Śląsku, gdzie nawet rozwinęło się specjalne piernikarstwo ludowe . Dalszym ciągiem dawniejszego piernikarstwa są współczesne barwnie lukrowane ciasta choinkowe i związane z tradycją Św. Mikołaja, wyrabiane głównie na Śląsku Cieszyńskim.

Wierszyki o przyjaźni
Wierszyki o przyjaźni należą do bardzo popularnych tekstów napisanych za pomocą poezji. Dzieje się tak, ponieważ możemy je wysłać z jakiejś konkretnej okazji, jak również bez żadnego istotnego powodu. Tego typu opcje tekstów znajdziemy...
Wierszyki na imieniny
Wierszyki na imieniny są w obecnych czasach bardzo popularne wśród wielu ludzi. Jest to ciekawy sposób składania życzeń, który staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Nie da się, bowiem ukryć, że każdy z nas chciałby dostawać takie...
Pisanie nowoczesne
Na pisaniu można oczywiście nieraz nieźle zarobić, ale do tego potrzebnych jest kilka cech. Zwykło się mówić, że poeta pisząc wiersze musi mieć natchnienie. Na ile jest to prawda, a na ile romantyczna i atrakcyjna wizja pisania utworów lirycznych,...