Centrum kultury

Style ludowych dzieł

film.jpgInteresujące jest, że każdy rodzaj stylowo ludowych obrazów ma swoje charakterystyczne właściwości, związane z techniką i materiałem. Dotyczy to wielkości obrazów, roli konturu obrysowującego postać przedstawianą, doboru kolorów zwłaszcza tła charakteru dekoracyjnych cieniowań, no i występującego w tle lub na płaszczyźnie szat ornamentu, z reguły kwiatowego. Poza tym można wyróżnić odrębne cechy ściśle lokalne, co dość wyraźnie występuje w nielicznych reliktach powszechnego dawniej u nas, malarstwa na szkle, a dotąd jest trudne do rozpoznania i ustalenia w obrazach na papierze i płótnie, wyłączywszy wyraźnie zarysowującą się grupę krakowską. Zaczynając przegląd od obrazów na szkle, trzeba stwierdzić, że Polska jest terenem zetknięcia się ze sobą trzech odrębnych kręgów: ludowego malarstwa śląsko- czeskiego, powiązanego ikonograficznie i przez niektóre ornamenty z malarstwem siedmiogrodzko - pokuckiego i wreszcie powstałego z kolorowania drzeworytów rdzennie polskiego zespołu z Polski centralnej i Kaszub.

Współczesne dzieła
Sztuka się zmienia wraz z czasem i technologiami. Romantyczni poeci nie wyobrażali sobie nawet w największych wizjach, że już za niedługi czas powstaną filmy o ich dokonaniach. Nikt nie wyobrażał sobie także, że powstaną komputery i sztuka...
Dzisiejsze czytanie
Często mówi się, że komputer, Internet i telewizja to zagrożenia dla prawdziwej sztuki. Często słyszy się, że ludzie nie chodzą do teatru, nie chodzą do opery, filharmonii, nie czytają książek, poezji. Czy jest to prawdą? Wystarczy spróbować...
Potencjalny czytelnik
Poeta choćby miał największy talent i wenę pisarską nie musi odnieść na rynku czytelniczym sukcesu. Sam talent pisarski nie wystarcza, nie wystarczają natchnione słowa, które składają się na różnego rodzaju wiersze i wierszyki, dramaty,...