Centrum kultury

Pieśń ludowa w sztuce

film.jpgRzeczywistość artystyczna, pełna najbardziej zwykłych i zazwyczaj niezwykłości w sprawach raczej osobistych, dotyczących jednostki, a nie zbiorowości to jedna z cech szczególnych literatury ludowej w swoisty sposób odzywają się w niej uczucia ludu, który cierpiąc niedostatek, marzy poprzez losy bohaterów- opowieści i bajek, o zdobyciu cudownym sposobem, bo innego nie widzi, majątku, a więc dobrobytu. Pieśń ludowa, w której nierzadko przejawia się liryzm uczuć miłosnych, wyrobiła sobie własne środki wyrazu artystycznego. Prof. Bystroń zalicza do nich przede wszystkim powtarzanie pewnych wyrazów lub zwrotów działające jak rytmika. W plastyce ludowej, połączone często z wymianą niektórych elementów. podobne zadanie jak powtarzanie posiadają często stosowane wyliczania, proste lub stopniowane szczególnie znamienny ,dla pieśni ludowej jest paralelizm, polegający na zestawianiu zjawisk czy opisów przyrody z przedstawianiem działania lub stanu psychicznego człowieka.

Gatunki i podgatunki
Wiele jest gatunków literackich. Już Arystoteles, grecki wszechstronnie uzdolniony filozof, wyróżnił w swym słynnym dziele Poetyka trzy główne literackie formy. Po pierwsze, dramat, czyli forma utworu literackiego, który przeznaczony jest na...
Zachowanie związane z wizytą w kinie
Kino to jedna z popularniejszych rozrywek w dzisiejszych czasach. Jest to także sposób na spędzenie w ciekawy sposób czasu wolnego, ponieważ w kinie można nie tylko się odstresować, ale również pójść na randkę czy udać się tam w celu poznania...
Popularność aparatów fotograficznych
Każdy z nas uwielbia robić i oglądać zdjęcia. Kiedyś było to możliwe jedynie dzięki aparatom fotograficznym wyposażonych w klisze, które wywoływało się u fotografa. Taki aparat miał jednak jedną wielką wadę, a mianowicie nie można było...