Centrum kultury

Ozdobne garnki w kulturze ludowej

kamera_02.gifPrzechodząc do ceramiki, należy stwierdzić, że wśród wielu jej odmian, najbardziej pierwotne w technice, formach i zdobieniu są garnki. Czarny kolor ten uzyskuje zwykła glina w końcowym stadium wypalania przy ograniczonym dopływie powietrza. Kształty wyrobów ceramicznych, zarówno bardzo pierwotne jak i nowszego pochodzenia, wykazują sporą różnorodność; od form smukłych i wyciągniętych - do krótkich, szerokich i przysadzistych. Wszystkie te formy, równorzędne pod względem estetycznym, reprezentują jedynie różne rodzaje harmonii bryły i linii profilu, dostosowane do potrzeb praktycznych i upodobań lokalnych, stosunkowo mało zmieniających się w czasie. Uzupełnienie walorów form wytworów garncarskich tworzą efekty polewy i ornamentyka - ryta, wyciskana i malowana, a w ceramice czarnej wydobyta gładzeniem. Każda z wymienionych technik odznacza się sobie tylko właściwymi efektami dekoracyjnymi, z których najbardziej charakterystyczna dla ceramiki jest ciągłość, płynność i łagodność linii, malowanych za pomocą rożka.

Czytelnik autorem
Jak to możliwe, że czytelnik poniekąd jest autorem dzieła literackiego? Paradoks ten można zobrazować wyrazistym przykładem, kiedy to do księgarni przychodzi dziennie stu klientów i każdy z nich kupuje książkę. Połowa z nich kupi książkę...
Współczesne dzieła
Sztuka się zmienia wraz z czasem i technologiami. Romantyczni poeci nie wyobrażali sobie nawet w największych wizjach, że już za niedługi czas powstaną filmy o ich dokonaniach. Nikt nie wyobrażał sobie także, że powstaną komputery i sztuka...
Dzisiejsze czytanie
Często mówi się, że komputer, Internet i telewizja to zagrożenia dla prawdziwej sztuki. Często słyszy się, że ludzie nie chodzą do teatru, nie chodzą do opery, filharmonii, nie czytają książek, poezji. Czy jest to prawdą? Wystarczy spróbować...