Centrum kultury

Literatura ludowa to sztuka

live-music-vector_preview.jpgLiteratura ludowa rozpada się na dwa działy zasadnicze: prozy do której nalezą baśni, legendy i opowiadania humorystyczne, oraz poezji reprezentowanej wyłącznie przez pieśni. Różnica między nimi nie polega jedynie na formie, rymowanej lub nie, lecz dotyczy również innych środków wyrazu artystycznego, a także treści. Tak na przykład proza ludowa w swej najobszerniejszej odmianie ,jaką jest szeroko pojęta bajka, posiada w swych wątkach zasięg europejski często zawiera motywy wschodnie. W pieśni natomiast przeważają lokalne lub tylko słowiańskie. W baśniach też nierzadki jest pierwiastek fantastyczny, gdy pieśń trzyma się zazwyczaj gruntu realistycznego wzbogacając tylko cechy indywidualne przedstawianych osób czy wydarzeń. Z reguły niezwykłych, choć prostych , lecz pobudzających zainteresowanie mas. Zarówno pieśń, jak i baśń ludowa posługują się niejednokrotnie pierwiastkiem magicznym w postaci słowa-zaklęcia, a przede wszystkim ściśle wiążą człowieka z przyrodą, głównie zwierzętami. Biorą one bezpośredni udział w sprawach ludzkich, porozumiewają się z człowiekiem, pomagają mu lub szkodzą, obdarzone często szczególnymi zdolnościami.

Współczesne pisanie
Jakie gatunki uprawia się we współczesnej literaturze? Gatunków i konwencji jest cała masa, nikt dziś nie przejmuje się klasycznym podziałem literackim zaproponowanym wieki temu przez wspaniałego, wszechstronnie uzdolnionego myśliciela greckiego....
Gatunki i podgatunki
Wiele jest gatunków literackich. Już Arystoteles, grecki wszechstronnie uzdolniony filozof, wyróżnił w swym słynnym dziele Poetyka trzy główne literackie formy. Po pierwsze, dramat, czyli forma utworu literackiego, który przeznaczony jest na...
Zachowanie związane z wizytą w kinie
Kino to jedna z popularniejszych rozrywek w dzisiejszych czasach. Jest to także sposób na spędzenie w ciekawy sposób czasu wolnego, ponieważ w kinie można nie tylko się odstresować, ale również pójść na randkę czy udać się tam w celu poznania...