Centrum kultury

Literackie zmiany

CONCERT--CROWD-_-StreetcodeGPX-stock2898.jpgLiteratura się zmienia, powstają nowe prądy literackie, mody i tendencje. Obecnie żaden już pisarz nie wyobraża sobie tworzenia dzieł literackich zgodnie z klasycznym greckim podziałem na epikę, lirykę i dramat. Z pewnością generalnie rzecz biorąc dzisiaj wciąż mamy do czynienia z dziełami scenicznymi, poezją i prozą, jednakże powstają coraz to nowe gatunki, odmiany literackie. Współcześnie gatunki literackie łączą się ze sobą, wymieniają pewnymi konwencjami, rozwiązaniami. Dramaty pisze się bez uwzględnienia podziału na komedię i tragedię. Można przecież napisać utwór sceniczny czy scenariusz filmowy, w którym komizm i tragedia idą w parze. Nie pisze się już eposów, w których bohaterowie walczyli na śmierć i życie w krwawych wojnach, pisze się za to powieści i opowiadania fantasy. Zanikły także podziały gatunkowe w liryce, obecnie poeci tworzą różnego typu miłosne, egzystencjalne wiersze, drobne, żartobliwe i ironiczne wierszyki. Poeci nie zważają już na reguły rytmiczne, które obowiązywały w czasach antycznych.

Ornament rzeźbiarski w sztuce ludowej
Ornamenty zasnuwają zazwyczaj całą powierzchnię przeznaczoną do ozdobienia i rytmicznością swego układu ożywiają ornamentowany przedmiot w sposób dla sztuki ludowej wielce znamienny. Obok tego typu ornamentu rzeźbiarskiego, grającego światłocieniem...
Sport jako kultura
Sport jest aktywnością fizyczną człowieka. Można ją uprawiać zawodowo ale i we własnym zakresie. Sportem może być spacer, siłownia, jazda na rowerze czy też poranne bieganie. Mamy wiele dyscyplin sportowych może to być np. piłka nożna,...
Co najczęściej zdarza nam się fotografować?
Z pewnością każdy z nas miał w ręku aparat fotograficzny i robił zdjęcia, a oglądając je po czasie wspominał mile chwile. Najczęściej robimy zdjęcia będąc na wakacjach. Fotografujemy zarówno inne osoby, jak i piękne krajobrazy, zależnie...