Centrum kultury

Czytelnik autorem

sponsor.pngJak to możliwe, że czytelnik poniekąd jest autorem dzieła literackiego? Paradoks ten można zobrazować wyrazistym przykładem, kiedy to do księgarni przychodzi dziennie stu klientów i każdy z nich kupuje książkę. Połowa z nich kupi książkę sensacyjną, część powieść fantasy, część wierszyki o charakterze żartobliwym. Oznacza to, że największym zainteresowaniem cieszą się nowele, opowiadania i powieści sensacyjne, nieco mniej ludzi kupuje zaś powieści fantastyczne oraz wiersze. W ten sposób czytelnik wpływa na literackie prądy, tendencje. Żaden poważny pisarz nie będzie pisał do szuflady wierszy erotycznych, jeśli uważa się za zawodowca, ponieważ w ten sposób po prostu nie zarobi na życie. Żaden pisarz nie będzie pisał powieści grozy, skoro wie, że nikt nie czyta horrorów. Pisarz taki zacznie się zastanawiać nad powieścią fantastyczną, pełną demonów, wróżek i magów. Jest to oczywiście sytuacja znacznie uproszczona, ale z pewnością trafnie opisuje istotę zjawiska mody literackiej, zapotrzebowania na dany rodzaj literackich dzieł.

Ozdobne garnki w kulturze ludowej
Przechodząc do ceramiki, należy stwierdzić, że wśród wielu jej odmian, najbardziej pierwotne w technice, formach i zdobieniu są garnki. Czarny kolor ten uzyskuje zwykła glina w końcowym stadium wypalania przy ograniczonym dopływie powietrza....
Ornament rzeźbiarski w sztuce ludowej
Ornamenty zasnuwają zazwyczaj całą powierzchnię przeznaczoną do ozdobienia i rytmicznością swego układu ożywiają ornamentowany przedmiot w sposób dla sztuki ludowej wielce znamienny. Obok tego typu ornamentu rzeźbiarskiego, grającego światłocieniem...
Sport jako kultura
Sport jest aktywnością fizyczną człowieka. Można ją uprawiać zawodowo ale i we własnym zakresie. Sportem może być spacer, siłownia, jazda na rowerze czy też poranne bieganie. Mamy wiele dyscyplin sportowych może to być np. piłka nożna,...